Blastchillers & freezers

The new series of Rubbens Blast Chillers & Freezers performs a rapid and uniform cooling to preserve the organoleptic qualities and the nutritional values of food and extend its storage life, making it the perfect tool for professionals in all areas of foodservice.

The powerful operation meets all HACCP and food safety standards and, simultaneously, is delicate enough to avoid the risks of dehydration and formation of ‘ice skin’, in either Chill or Freeze mode.

 

Categorie:

RB2

Outstanding flexibility and ease of use:

 • 6 different models, with yields between 10kg and 50kg per cycle;
 • Dual mode operation: blast chilling or blast freezing;
 • Multi-purpose inner cells to accommodate both GN 1/1 pans and EN 400×600 bakery trays (Excl. RB2-3);
 • Advanced electronic controller with an intuitive menu and friendly navigation;
 • 4 Press & Go programmes: Soft Chill, Hard Chill, Soft Freeze and Hard Freeze.

Operation

 • Four preset programmes and several customisable options, allowing the end user to easily set up specific programmes to suit his menu requirements.
 • All programmes automatically switch to holding mode at the end of the cycle, maintaining product at right temperature until being transferred to final storage.
 • All programmes can be controlled either by time (for regular output) either by the probe supplied (ideal for precise core temperature control).
 • Acoustic alarm at the end of each working cycle.

Construction

 • 1.4304 EN 10088-2 (AISI 304) stainless steel interior and exterior for safety and durability;
 • Eco-friendly zero ODP and zero GWP polyurethane insulation, 70mm thick to minimise thermal losses.
 • Height adjustable stainless steel legs for accurate levelling.
 • Self closing door with automatic hold-open at 90°, fitted with silicone magnetic gasket.
 • Coated evaporator coil for protection against corrosion and increased durability.

RB4 RB5

The Slim RB4 Blast Chiller and the RB5 Blast Chiller & Blast Freezer are two-in-one cabinets, capable of delivering rapid and uniform cooling and ready to operate as a holding refrigerator (RB4) or refrigerator/ freezer (RB5). Their powerful cooling units and the 75 mm thick insulation allow for high yield blast cycles.

Unrivalled flexibility

The refrigerating systems are engineered to function as regular upright cabinets that can perform blast cycles whenever required. Slim and capacious The inner cells can take up to 5 GN 1/1 pans in blast mode, and up to 16 GN 1/1 pans in holding mode, in an incredibly small 0,35 m2 footprint.

4 press & Go programmes

Two Soft programmes (probe or time), and two Hard programmes (probe or time), all of them automatically switch to holding mode at the end of the cycle for a trouble-free operation.

Heavy-duty specifications

Food grade stainless steel interior and exterior and powerful ventilators with high ingress protection rating (IP45).

Features

 • Four preset programmes and several customisable options, allowing the end user to easily set up specific parameters.
 • All programmes automatically switch to holding mode at the end of the cycle, maintaining product at right temperature until being transferred to final storage.
 • All programmes can be controlled either by time (for regular output) either by the probe supplied (ideal for precise core temperature control).
 • Acoustic alarm at the end of each working cycle.

Construction

 • Eco-friendly zero ODP and zero GWP polyurethane insulation, 75mm thick to minimise thermal losses.
 • Height adjustable stainless steel legs for accurate levelling.
 • Reversible door.
 • Self closing door with automatic hold-open at 100°, fitted with silicone magnetic gasket.

Blastchillers en freezers

De nieuwe serie van Rubbens Blast Chillers & Freezers zorgt voor een snelle en gelijkmatige koeling om de organoleptische eigenschappen en de voedingswaarde van levensmiddelen te behouden en de houdbaarheid te verlengen, waardoor het het perfecte apparaat is voor professionals en op alle gebieden van foodservice toepassingen. De krachtige werking voldoet aan alle HACCP en voedselveiligheidsnormen, tegelijkertijd is de werking delicaat genoeg om de risico’s van uitdroging en de vorming van een ijslaag te voorkomen, zowel in koel als in vriesmodus.

Categorie:

RB2

Uitstekende flexibiliteit en gebruiksgemak:

 • 6 verschillende modellen, met een capaciteit tussen 10 kg en 50 kg per cyclus;
 • Dubbele werking: blast chilling of blast freezing;
 • Binnenwand geschikt voor meerdere afmetingen, zowel GN 1/1 pannen en EN 400×600 bakkerijroosters (Excl. RB2-3);
 • Geavanceerde elektronische controller met een intuētief menu en gebruiksvriendelijke bediening;
 • 4 Press & Go programma’s: Soft Chill, Hard Chill, Soft Freeze en Hard Freeze.

 

Bediening

 • Vier vooraf ingestelde programma’s en een aantal aanpasbare opties, zodat de eindgebruiker eenvoudig specifieke programma’s kan instellen om aan zijn eisen te voldoen.
 • Alle programma’s gaan automatisch naar de holdingsstand aan het einde van de cyclus, om het product op de juiste temperatuur te bewaren totdat het naar de uiteindelijke opslag wordt gebracht.
 • Alle programma’s kunnen worden gecontroleerd, hetzij door tijd (voor een regelmatige output) hetzij door de meegeleverde voeler (ideaal voor nauwkeurige kerntemperatuur controle).
 • Akoestisch signaal aan het einde van elke werkcyclus.

 

Constructie

 • 1,4304 EN 10088-2 (AISI 304) roestvrijstaal interieur en exterieur voor veiligheid en duurzaamheid.
 • Eco-vriendelijke zero ODP en zero GWP polyurethaan isolatie, 70mm dik om thermische verliezen te beperken.
 • In hoogte verstelbare roestvrijstalen poten voor nauwkeurige nivellering.
 • Zelfsluitende deur met automatische openhouder bij 90 °, uitgerust met magnetische siliconen deurrubbers.
 • Gecoate verdamper voor bescherming tegen corrosie en een verhoogde duurzaamheid.

 

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

RB4 RB5

Compacte Blast Chillers & Freezers

De Slim RB4 snelkoeler en de RB5 snelkoeler & snelvriezer zijn twee-in-één kasten die snel en uniform kunnen koelen en die direct kunnen worden ingezet als een koelkast (RB4) of koelkast/vriezer (RB5). De krachtige koeleenheden en de 75 mm dikke isolatie zorgen voor een snelkoelcyclus met hoge opbrengst.

Ongekende flexibiliteit

De koelsystemen zijn zo ontworpen dat ze functioneren als reguliere, rechtopstaande kasten die snelkoelcycli kunnen leveren indien nodig.

Klein doch ruimtelijk

Er kunnen in de binnencellen tot 5 GN 1/1 bakken in de snelkoelmodus en tot 16 GN 1/1 bakken in de bewaarmodus. Dat alles in een ongelofelijk kleine ruimte van slechts 0,35 m2.

4 Druk & start programma’s

Twee zachte programma’s (meten of tijd) en twee harde programma’s (meten of tijd), die voor een probleemloos gebruik allemaal aan het einde van de cyclus automatisch overschakelen naar de bewaarmodus.

Specificaties voor zwaar gebruik

Roestvast stalen binnenkant specifiek voor de voedselindustrie en krachtige ventilators met een hoge binnendringingsbescherming (IP45).

Gebruik

 • Vier vooraf ingestelde programma’s en verschillende aanpasbare opties zodat de eindgebruiker eenvoudig specifieke parameters kan instellen.
 • Alle programma’s wisselen aan het einde van de cyclus automatisch naar de bewaarmodus zodat het product op de juiste temperatuur wordt bewaard tot het naar de uiteindelijke opslag wordt overgebracht.
 • Alle programma’s kunnen worden bediend op tijd (voor een reguliere uitvoer) middels de meegeleverde meetstift (ideaal voor de controle van de kerntemperatuur).
 • Akoestisch alarm aan het einde van elke werkcyclus.

 

Bouw

 • Milieuvriendelijke isolatie zonder ODP en GWP, 75 mm dik om verlies van de koele temperatuur te minimaliseren.
 • In hoogte verstelbare roestvast stalen poten voor een nauwkeurige hoogtebepaling.
 • Omkeerbare deur.
 • Zelfsluitende deur die automatisch openen bij 100°, voorzien van siliconen magneetpakking.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren